Mezi asteroidy

Raketa potřebuje proletět hejnem nebezpečných asteroidů.

Vytvoř postavu rakety, která bude směrem doprava prolétat a kličkovat mezi asteroidy.

Hráč bude raketu řídit pouze šipkami nahoru a dolů, rychlost prolétání bude stejná, plynulá.

Při nárazu do asteroidu hra končí neúspěšně, po průletu bez srážky hra skončí úspěšně.

Postup

Nastav obrázek

Vytvoř sprite s obrázkem rakety

Nech sprite-rocket, aby se ovládal přes buttony – rozklikni + a nech, ať se pohybuje jen po ose y

Oapkovaně vytvářej projektily

Nech projektil, ať má nastavenou jen rychlost do strany(vx), vy nastav na 0

Nech ať projektil začíná náhodně v různé výšce (nastav y u projektilu – zkoušej různé hodnoty)

Projektil nastav na druh projektil

Když raketa narazí, ukonči hru s prohrou

Další kroky

Když raketa vylétá z obrazovky, nech ji na obrazovce

Omez dobu hry na 10 sekund

Když skončí odpočítávání, ukonči hru (Game) s vítězstvím

Jak to může vypadat

Další spaceship

Zkus si

Galga (makecode.com)