RoboMise

Zkuste úkoly z Robomise

Zkuste úkoly z funkcionálního programování

cube composer (david-peter.de)

Kódovací hra

W3Schools Code Game

Želva

Turtle Academy

Králík

https://doodles.google/doodle/celebrating-50-years-of-kids-coding