Přejezený králík

Králík se ráno strašně přejedl a tlačí ho bříško.

Vytvoř postavu králíka, která se pohybuje šipkami. Kamera následuje postavu králíka.

Když hráč stiskne mezerník, tak králík vystřelí jedním směrem za sebou 10 bobků.

Mezi bobky musí být malý rozestup, aby šly všechny vidět jak letí.

Postup

Použij pro vytvoření projektilu (bobků)

Experimentuj s hodnotami vx a vy, co se děje, když se mění – rychlost (vx a vy) ve směru x a y.

Pro opakování použij cyklus-repeat

Aby byl mezi bobky rozestup použij po vytvoření projektilu pauzu – loops/pause.