Robot potřebuje klíč

Vytvoř postavu robota a umísti ho do bludiště.

Robot má za úkol najít cestu bludištěm do cíle, bude při tom narážet na zamčené dveře.

Aby mohl dveře odemčít, nejdřív potřebuje sebrat klíč.

Jeden klíč odemče pouze jedny dveře, ve hře by mělo být několik klíčů a několik dveří.

Postup

Založ nový sprite – pojmenuj ho jako robot. Jako obrázek vytvoř robota podle sebe a pojmenuj ho jako robot.

Vytvoř si nový klíč jako asset/tile a pojmenuj ho klíč 1 ve vybrané barvě

Vytvoř dveře jako asset/tile ve stejné barvě a pojmenuj je dveře 1

Vytvoř tilemap a umísti na něj dveře i klíč

Nastav zdi včetně dveří – dveře musí být označeny jako zeď

Vytvoř proměnnou pro získání klíče 1 klic1Ziskan, který určuje, jestli klíč 1 máme.

Nastav ji na 0 na začátku programu

Přidej podmínku, když robot přejde na klíč

Nastav podmínku – robot najde klíč.

Nastav podmínku – robot narazí na zeď.

Do této podmínky dej jestliže jsou dveře od něj vlevo-left, vpravo-right, dolů-bottom, nahoře-up, aby se zrušila zeď, pokud má klíč

Zkus projít dveřmi bez klíče.

Zkus získat klíč a pak projít dveřmi.

Vylepšení

  1. vylepšení – Nech zmizet klíč, když ho vezmeš. Nastavit na podklad v location, v okamžiku když dojde k získání klíče.

2. vylepšení – Změn dveře1 na otevřené, když je otevřeš. Nový assets/tile

3. vylepšení – Přidej další dveře. Duplikuj asset/dveře1, otevřené dveře1 a klíč1 a změň jejich barvy.

Stav po zkopírování

Vlož nové modré dveře a klíč do mapy. Popřípadě uprav podobu mapy, aby byly klíče dosažitelné.

Nezapomeň, že ke dveřím můžeš jít zprava, zleva, shora nebo zespodu.

Přidej podobnou logiku zvednutí klíče a otevření dveří jako u prvního klíče a dveří.

Přidej další proměnnou pro klíč 2.

Zkopíruj logiku (pravým tlačítkem Duplicate) pro to, když hráč narazí na zeď pro dveře 1 a nastav je pro dveře 2. ! dveře mohou být zprava, zleva, shora nebo zespodu od hráče.

4. vylepšení – přidej dalších několik dveří

5. vylepšení – Ukončení.

Přidej asset/tile k ukončení a dej ho za všechny dveře.

Přidej logiku, že když je robot na této dlaždici, pak se ukončí hra – game over.