Hajný bude makat

Hajný dostal za úkol vysadit 20 smrčků.

Vytvoř postavu hajného, který se pohybuje se šipkami.

Mezerníkem hajný vysadí jeden strom na dlaždici.

Pokud je dlaždice už obsazená smrčkem, tak mezerník nic neprovede.

Hra končí úspěšně, až je vysazeno 20 smrčků.