Hajný bude makat

Hajný dostal za úkol vysadit 20 smrčků.

Vytvoř postavu hajného, který se pohybuje se šipkami.

Mezerníkem hajný vysadí jeden strom na dlaždici.

Pokud je dlaždice už obsazená smrčkem, tak mezerník nic neprovede.

Hra končí úspěšně, až je vysazeno 20 smrčků.

  1. způsob přes sprite

Nastavení sprite na pozici

Pozice spritu

2. způsob – přes asset

Mít pozadí

Nový asset/tile – vybrat stromek

Nastavit nový tile strom, pokud je na prázdném poli

Na zjištění, kde je postavička použít tilemap location of