Cvičné bombardování

Cíl

Vytvoř postavu letadla, který se pohybuje ve vzduchu pomocí 4 šipek.

Když hráč stiskne klávesu mezerník, z letadla vypadne bomba, která bude padat dolů.

Tipy

Vybrat projectile ze Sprites – letadla a nastavit vx a vy – rychlost

Vybrat akci „On neco button pressed“ z Controller

Můžete také zatřást obrazovkou, když bomba dopadne