Nenasytný pejsek

Cíl

Vytvoř postavu pejska, který se pohybuje v připraveném bludišti.

Pejsek bude sbírat šunky, které se budou náhodně objevovat na 5 předem stanovených místech.

Když pejsek šunku sežere, přičte se mu bod a objeví se někde nová šunka.

Když pejsek dojde na cílové políčko a posbíral aspoň 10 šunek, hra úspěšně končí.

Když je pejsek v cíli a nesdědl dost šunek, tak se nic nestane.

Tipy

 • Šunku zakládejte třeba jako další postavu a nastavte jí druh jídlo.
 • K tomu, aby se postava šunky přesunula na některé z připravených dlaždic, použijte příkaz „Scene/place <postava> on top of random <dlaždice>“
 • Aby postava pejska sežrala postavu šunky, potřebujeme zareagovat na událost, kdy se tyto dvě postavy překrývají.
  K tomu slouží událost „Sprite/on <postava> of kind <druh> overlaps <postava> of kind <druh>“.
 • Nezapomeňte na všechny kroky, které se musí provést, když pejsek šunku sežere (zvýší se mu body, přemístit šunku náhodně, možná zahrát nějaký zvuk).
 • Pro zjištění, jestli můžete pejska pustit do cíle, použijte podmínku „Logic/if <pravda/nepravda> then„.
  Do podmínky dejte porovnávání dvou čísel „Logic/0 = 0„.
  Na místo jedné nuly si zjistíte aktuální body pejska výrazem „Info/score„.

Ukázka